Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zoznam správcov v SR

Občan a štát

Zoznam správcov je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, konkrétne na adrese:  http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Zoznam-spravcov.aspx.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko