Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Právo

Občan a štát

Prakticky každý potrebuje občas právnu pomoc, či už priamo od štátu alebo od osôb, ktoré majú zákonom zverené kompetencie v tejto oblasti.

Medzi agendami týkajúcimi sa právnej pomoci nájdete odborné informácie nielen o jednotlivých inštitúciách (súdy) a osobách, ktoré vám v konkrétnom prípade môžu pomôcť (notári, advokáti, exekútori, znalci, tlmočníci a prekladatelia), ale aj špecializované informácie týkajúce sa bezplatnej právnej pomoci a právnej pomoci poskytovanej osobám v materiálnej núdzi.

Osobitná agenda je venovaná verejnému ochrancovi práv (ombudsmanovi) a základné právne rady tu nájdu aj tí, ktorí chcú uzatvoriť zmluvu.

Dátum poslednej zmeny: 25. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 25. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko