Ústredný portál verejnej správy

Prístup k informáciám

Občan a štát

Podľa Ústavy SR, orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti.

Medzi agendami týkajúcimi sa prístupu k informáciám nájdete odborné informácie o zákone o slobodnom prístupe k informáciám (vrátane informácie ako postupovať pri podaní žiadosti) a rovnako tu nájdete samostatnú agendu venujúcu sa Ústavu pamäti národa.

Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 29. 3. 2013

Lokalita

  • Slovensko