Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Archívnictvo

Občan a štát

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely. Starostlivosťou o archívne dokumenty sa rozumie zhromažďovanie archívnych dokumentov v archívoch, preberanie archívnych dokumentov od ich pôvodcov, alebo nadobúdanie od ich vlastníkov, ich riadna ochrana a bezpečné uschovanie, evidencia a sprístupňovanie archívnymi pomôckami.

V súlade s príslušným kompetenčným zákonom a zákonom o archívoch a registratúrach ministerstvo organizuje a riadi archívnictvo najmä tým, že určuje koncepciu jeho rozvoja, zjednocuje odbornú činnosť archívov a metodiku archívnej práce, vytvára a zabezpečuje vhodné podmienky na zachovanie archívnych dokumentov. 

Príslušné informácie o archivníctve nájdete v sekcii Archivníctvo na stránkach Ministerstva vnútra SR. Pre ich zobrazenie kliknite sem.

Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 5. 2017

Lokalita

  • Slovensko