Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby

Rodina a vzťahy

Od 1. júla 2015 je možné elektronicky požiadať napr. o vyhotovenie parkovacieho preukazu zdravotne postihnutého, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), alebo napr. podať žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie. Elektronické služby sú dostupné pre občanov, ktorí vlastnia občiansky preukaz s čipom. Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu.

Zoznam súvisiacich elektronických služieb aj s krátkym popisom:

 • Podanie žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o vyhotovenie parkovacieho preukazu. Preukaz bude vydaný fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí.
 • Podanie žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (bez sprievodcu/so sprievodcom)
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Preukaz bude vydaný fyzickej osobe s ŤZP na základe právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opatrovanie
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na opatrovanie. O príspevok môže požiadať osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zároveň je jej manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie 
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom  
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kúpu pomôcky. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opravu pomôcky
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na opravu pomôcky. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP ak si pomôcka, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si vyžaduje opravu, a osoba spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na osobnú asistenciu. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na prepravu
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na prepravu. Príspevok môže byť poskytnutý fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu bytu
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu bytu. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu garáže
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu garáže. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu garáže a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. Príspevok môže byť poskytnutý fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu pomôcky
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu pomôcky. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu rodinného domu a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Podanie žiadosti o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
  Služba umožní fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár a požiadať tak o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu. O príspevok môže požiadať fyzická osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu rodinného domu a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Nahlásenie príjmov fyzickej osoby
  Služba Nahlásenie príjmov fyzickej osoby zabezpečí komfortné deklarovanie príjmov žiadateľa o peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP. Príjmy je nutné deklarovať pri podaní žiadosti a následne aj každoročne pri už podaných žiadostiach, na základe ktorých sú tieto príspevky vyplácané.

Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 26. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

 • Slovensko