Ústredný portál verejnej správy

Vzdelávanie občanov EÚ a cudzincov na Slovensku

Vzdelanie a šport

V tejto časti nájdete informácie o podmienkach vzdelávania a výchovy deťom občanom žijúcich v rámci a mimo EÚ, o plnení povinnej školskej dochádzky, o dokladoch potrebných pre vykonanie zápisu na školu a ich uznávaní, o zaradení dieťaťa do príslušného ročníka, o hodnotení žiaka a o trvaní školského roka. Ďalej informácie o dôležitých kontaktoch, právnych predpisoch a najčastejších otázkach v rámci tejto životnej situácie.

Dátum poslednej zmeny: 12. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Lokalita

  • Slovensko