Ústredný portál verejnej správy

Strata alebo odcudzenie cestovného pasu

Občan a štát

Odcudzenie alebo stratu cestovného pasu je nutné bezodkladne nahlásiť inak majiteľovi hrozí pokuta.

1. Nahlásenie odcudzenia/straty na Slovensku
2. Nahlásenie odcudzenia/straty v zahraničí

Doma

Odcudzenie alebo stratu cestovného pasu je nutné bezodkladne nahlásiť oddeleniu dokladov, kde bol doklad vydaný alebo ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov či ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

V zahraničí

Odcudzenie alebo stratu cestovného pasu v zahraničí je nutné nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate na Slovensko tiež na oddelení dokladov, kde bol doklad vydaný.

  • Je potrebné priložiť doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu od orgánu, kde ste stratu/odcudzenie nahlásili,
  • ak je doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musíte zabezpečiť aj osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Poplatky

Neohlásením straty, odcudzenia, poškodenia alebo zneužitia cestovného pasu, sa občan dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu až do 331 €.

Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu, sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu platí zvýšený správny poplatok, okrem prípadu, ak vám cestovný pas násilím zobrala iná osoba a túto skutočnosť ste nahlásili príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

  • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti (opakovane v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov) sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti (opakovane v priebehu dvoch za sebou nasledujúcich rokov) sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.
  • Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v čase jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.
 
Vydanie cestovného pasu  1. strata, odcudzenie, poškodenie  2. strata, odcudzenie, poškodenie  3. a každá ďalšia strata, odcudzenie, poškodenie 
Pod 6 rokov 16 eur 40 eur 80 eur
Od 6 do 16 rokov  26 eur 65 eur 130 eur
Od 16 rokov 66 eur 165 eur 330 eur

Dátum poslednej zmeny: 3. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, hb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko