Ústredný portál verejnej správy

Správne poplatky za cestovný pas

Občan a štát

Za vydanie cestovného pasu je občan povinný zaplatiť poplatok pri podaní žiadosti o doklad.

Občan zaplatí povinný poplatok prostredníctvom platobného systému eKolok.

Vydanie cestovného pasu 

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 6 rokov

8 eur

16 eur

24 eur

Občan od 6 do 16 rokov

13 eur

26 eur

39 eur

Občan starší ako 16 rokov

33 eur

66 eur

99 eur

 

Vydanie cestovného pasu (na 1 rok)

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 16 rokov

8 eur

16 eur

24 eur

Občan starší ako 16 rokov

30 eur

60 eur

90 eur

 

Vydanie cestovného pasu ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ŤZP

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan do 6 rokov

4 eura

8 eur

12 eur

Občan od 6 do 16 rokov

6,50 eura 13 eur 19,50 eura

Občan starší ako 16 rokov

16,50 eura 33 eur 49,50 eura

 

 
Vedeli ste?

Oslobodenie od platenia poplatku sa týka tých občanov, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas z dôvodu zmeny, ktorú nezavinil sám občan, alebo bola v cestovnom pase zistená chyba, ktorú spôsobil výrobca alebo orgán, ktorý cestovný pas vydal. Rovnako nemusia osoby za vydanie cestovného pasu platiť správny poplatok, ak sa im vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Dátum poslednej zmeny: 4. 5. 2022
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko