Ústredný portál verejnej správy

Správne poplatky za cestovný pas

Občan a štát

Za vydanie cestovného pasu je občan povinný zaplatiť poplatok pri podaní žiadosti o doklad.

Občan zaplatí povinný poplatok prostredníctvom platobného systému eKolok.

Poplatky platné od 01.04.2024.

Vydanie cestovného pasu 

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 6 rokov

12 eur

24 eur

36 eur

Občan od 6 do 16 rokov

20 eur

40 eur

60 eur

Občan starší ako 16 rokov

50 eur

100 eur

150 eur

 

Vydanie cestovného pasu (na 1 rok)

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 16 rokov

12 eur

24 eur

36 eur

Občan starší ako 16 rokov

45 eur

90 eur

135 eur

 

Vydanie cestovného pasu ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ŤZP

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan do 6 rokov

6 eura

12 eur

18 eur

Občan od 6 do 16 rokov

10 eura 20 eur 30 eura

Občan starší ako 16 rokov

25 eura 50 eur 75 eura

 

 
Vedeli ste?

Oslobodenie od platenia poplatku sa týka tých občanov, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas z dôvodu zmeny, ktorú nezavinil sám občan, alebo bola v cestovnom pase zistená chyba, ktorú spôsobil výrobca alebo orgán, ktorý cestovný pas vydal. Rovnako nemusia osoby za vydanie cestovného pasu platiť správny poplatok, ak sa im vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 9. 9. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko