Ústredný portál verejnej správy

Elektronická hromadná žiadosť

Cieľom elektronickej hromadnej žiadosti je rýchlejšie a efektívnejšie zapojenie občanov do rozhodovania o verejných záležitostiach.

Na vytvorenie novej žiadosti je potrebné prihlásenie na portáli open.slovensko.sk prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Po vytvorení žiadosti musí autor rozšíriť jej hyperlink vlastnými kanálmi (napr. sociálne siete, e-mail a pod.). Na zverejnenie žiadosti v zozname elektronických hromadných žiadostí je potrebné, aby sa v priebehu 30 dní vyzbieralo aspoň 100 podpisov a aby bola žiadosť schválená správcom. Dôvod na neschválenie je napríklad, že smeruje proti ľudským právam a slobodám, týka sa daní, odvodov a štátneho rozpočtu, nespadá do rozhodovacej právomoci vlády a podobne. Následne sa žiadosť publikuje na portáli a je dostupná verejnosti. Po zobrazení detailu žiadosti je možné ju podporiť svojím podpisom ako prihlásený alebo aj ako neprihlásený používateľ. Na úspešné odoslanie a spracovanie žiadosti bude potrebné dosiahnuť aspoň 15 000 podpisov v lehote ďalších 30 dní. Vláda SR sa zaviazala, že takouto žiadosťou sa bude zaoberať na svojom rokovaní.  

Viac informácií v príručke používateľa služby Elektronická hromadná žiadosť.

Súvisiace: