Ústredný portál verejnej správy

Registrácia práv cez elektronické podanie

Duševné vlastníctvo

Ako sa registruje právo priemyselného vlastníctva cez elektronické podanie?

Ak chcete komunikovať s inštitúciami a úradmi elektronicky, musíte mať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Do svojej schránky sa následne prihlásite cez občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Viac informácií...

Elektronické podanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku, odosiela sa prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) a podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), v opačnom prípade ho musíte doplniť v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, inak sa takéto podanie nepovažuje za podané. Výnimkou je elektronické podanie k topografii polovodičových výrobkov, ktoré musíte aj po podpísaní kvalifikovaným elektronickým podpisom doplniť predložením písomného originálu do 14 dní.

Ako sa registruje právo priemyselného vlastníctva cez elektronické podanie?

  1. Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sklokátore služieb zadáte do kolónky „Názov inštitúcie alebo úradu” Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a stlačíte „VYHĽADAŤ“.
  2. Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a stlačíte „Služba”.
  3. Prihlásite sa do systému cez elektronický občiansky preukaz (eID) jeho vložením do čítačky kariet a zadaním 6-miestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK, o ktorý je potrebné požiadať, viac informácií). eID musí na účely podania obsahovať aj kvalifikovaný certifikát na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).  V prípade, ak máte BOk, môžete o KEP požiadať aj online prostredníctvom aplikácie eID.
  4. Po prihlásení sa dostanete do elektronickej schránky, ktorej ste buď majiteľom, alebo  jeho zástupcom.
  5. Pre správne dokončenie podania je nutné podpísať formulár podania, ako aj jeho prílohy kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Viac o postupe pri službe Všeobecná agenda je možné nájsť v určenom návode.

Viac o postupe pri podpisovaní formulára a príloh je možné nájsť v Návode na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom.

V prípade podania prihlášok napr. na kolektívnu ochrannú známku je nevyhnutné priložiť viacnásobne podpísané dokumenty. Postup na viacnásobné podpisovanie nájdete v príslušnom návode.

Dátum poslednej zmeny: 8. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko