Ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie o trvalom pobyte

Bývanie

Potvrdenie vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo o prechodnom pobyte evidovanom na území SR alebo o vydanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ alebo prechodného pobytu v zahraničí osobne na príslušnej ohlasovni alebo elektronicky prostredníctvom elektronických služieb centrálnej ohlasovne. Uvedené potvrdenia ohlasovňa občanovi vydá na požiadanie kedykoľvek, nie len bezprostredne pri hlásení niektorého z uvedených pobytov. Za vydanie potvrdenia o pobyte je občan povinný uhradiť správny poplatok vo výške 5 EUR. Ak o vydanie potvrdenia o pobyte občan požiada on-line cez elektronickú službu centrálnej ohlasovne, správny poplatok sa znižuje o 50%, občan je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 2,50 EUR.

Elektronické vyžiadanie potvrdenia o trvalom pobyte

Elektronická služba Získanie potvrdenia o trvalom pobyte je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR. Služba Získanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte umožňuje získať potvrdenie o evidovanom trvalom alebo prechodnom pobyte na území SR v papierovej forme.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na získanie potvrdenia o trvalom pobyte prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (pre eID), ovládač pre čítačky čipových kariet a aplikáciu na podpisovanie (D.Signer/XAdES). Všetky potrebné aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

Občan môže požiadať osobne na príslušnej ohlasovni pobytov o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte len sám za seba alebo za dieťa do 18 rokov. O vydanie uvedeného potvrdenia za inú osobu môže občan požiadať iba na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Vyžiadať potvrdenie o trvalom pobyte na zadanej adrese na území SR cez elektronickú službu môže občan v súčasnosti len sám za seba, pričom je povinný:

  • Vyplniť elektronický formulár pre získanie potvrdenia o trvalom pobyte.
  • Uviesť adresu na území SR na doručenie potvrdenia.
  • Podpísať elektronický formulár kvalifikovaným elektronickým podpisom.
  • Uhradiť príslušný správny poplatok.
Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Elektronická služba je spoplatnená sumou 2,50 eura, preto dostanete do schránky platobný výmer, v ktorom budete mať uvedené údaje k platbe: číslo účtu, sumu, variabilný a konštantný symbol.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Pokiaľ nie je poplatok zaplatený v lehote 5 pracovných dní od doručenia platobného výmeru, žiadosť bude automaticky zrušená. Potvrdenie o trvalom pobyte vám bude doručené spravidla do niekoľkých dní po zaplatení poplatku. Informáciu o tom, že potvrdenie bolo odoslané na určenú adresu dostanete do vašej elektronickej schránky.

Ak ste využili elektronickú službu "Podanie prihlásenia na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt", o potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte požiadajte až po akceptácii zmeny (do vašej elektronickej schránky vám bude doručená správa o úspešnom prihlásení na pobyt). V opačnom prípade sa môže stať, že vám doručia potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, ktorý ste mali evidovaný ešte pred podaním prihlásenia na inú adresu.

Dátum poslednej zmeny: 12. 5. 2023
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko