Ústredný portál verejnej správy

Platnosť cestovných pasov

Občan a štát

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.

Pred každou cestou do zahraničia je vhodné si skontrolovať platnosť cestovného pasu. Cestovný pas sa občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (napr. pri popáleninách, zraneniach), sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

Ak je občan držiteľom platného cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov a požiada o vydanie druhého cestovného pasu, pričom bude následne držiteľom dvoch platných cestovných pasov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

 
Vedeli ste?

Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov (okrem náhradného cestovného dokladu). Ide napríklad o situáciu, keď rodičia dieťaťa žijú oddelene a často s dieťaťom cestujú. V takomto prípade je z praktických dôvodov pohodlnejšie, aby malo dieťa dva cestovné pasy. Druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Inou situáciou, kedy si občan môže ponechať dva pasy je napríklad, keď má občan v jednom cestovnom pase platné víza, avšak platnosť cestovného dokladu už vypršala. Vtedy si môže tento cestovný pas ponechať. Pri cestovaní však musí použiť platný cestovný doklad a starý doklad použije len na preukázanie splnenia vízovej povinnosti.  

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 29. 5. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb

Lokalita

  • Slovensko