Ústredný portál verejnej správy

Nový občiansky preukaz

Bývanie

O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. V prípade, že je ohlasovňa pobytu prepojená s príslušným okresným riaditeľstvom Policajného zboru, nie je potrebné na vybavenie občianskeho preukazu priniesť potvrdenie o trvalom pobyte (zmene pobytu). Túto skutočnosť si overte priamo na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 4,50 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

 
Praktická rada
Od 1. júla 2015 je dostupná nová služba Centrálnej ohlasovne, ktorá vám umožní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom a to z dôvodu zmeny trvalého pobytu (podmienkou je, aby ste mali už predtým vydaný občiansky preukaz s čipom). Služba Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom je dostupná na ústrednom portáli v sekcii Nájsť službu alebo na portáli Ministerstva vnútra SR.

Predpokladom použitia tejto služby je,  aby ste mali na polícii evidovanú podobu tváre a podpis, ktoré nie sú staršie ako päť rokov. Ak chcete, môžete požiadať o urýchlené vydanie nového dokladu do dvoch pracovných dní za poplatok 20 eur plus 4,50 eura.

Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku. Novo vydaný občiansky preukaz je potrebné osobne si vyzdvihnúť na tom pracovisku polície, ktoré ste uviedli v žiadosti.

 Viac informácií nájdete v životnej situácii Občiansky preukaz.

 

 

Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2019
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nase.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko