Ústredný portál verejnej správy

Nový občiansky preukaz

Bývanie

O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. V prípade, že je ohlasovňa pobytu prepojená s príslušným okresným riaditeľstvom Policajného zboru, nie je potrebné na vybavenie občianskeho preukazu priniesť potvrdenie o trvalom pobyte (zmene pobytu). Túto skutočnosť si overte priamo na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 7 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

Dátum poslednej zmeny: 28. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 28. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko