Ústredný portál verejnej správy

Elektronická diaľničná známka

Doprava

Používanie diaľníc a rýchlostných ciest je na území Slovenskej republiky spoplatnené. Vodiči poplatok platia pomocou elektronických diaľničných známok, ktoré vystriedali tradičné nálepky. Známky si slovenskí občania, ale aj cudzinci môžu kúpiť cez internet alebo v označených predajniach.


Zodpovedná osoba: Ministerstvo vnútra SR

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

Kúpiť známku
Otázky a odpovede

  1. Spoplatnené úseky
  2. Spoplatnené vozidlá
  3. Predajné miesta
  4. Uvádzané údaje
  5. Druhy známok a ich ceny
  6. Elektronické mýto

Spoplatnené úseky

Medzi spoplatnené úseky ciest sa rátajú diaľnice a rýchlostné cesty. Konkrétne ide o diaľnice D1, D2, D3 a D4 a o rýchlostné cesty R1, R2, R4, R6 a R7.

Zoznam spoplatnených úsekov...

Spoplatnené vozidlá

Za tieto úseky sú povinní platiť vodiči dvojstopových vozidiel (alebo súprav) do 3,5 tony, vodiči vozidiel kategórie M1 a vodiči súprav kategórií M1, N1, M1G a N1G. Pri hmotnosti do 3,5 tony platí známka na vozidlo aj prípojné vozidlo. Pri vyššej hmotnosti musia mať vozidlo aj prípojné vozidlo vlastnú diaľničnú známku.

Zoznam vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky...

Predajné miesta

Diaľničná známka sa dá zakúpiť na čerpacích staniciach prípadne na obchodných miestach označených špecifickou značkou, cez aplikáciu eznamka pre IOS či Android, alebo cez internet na stránke eznamka.sk. Na hraničných priechodoch sa nachádzajú aj predajné automaty.

Uvádzané údaje

Keďže je diaľničná známka viazaná na konkrétne vozidlo, pri nákupe musíte zadať evidenčné číslo vozidla, krajinu registrácie a platnosť.

Druhy známok a ich ceny

Diaľničnú známku si môžete zakúpiť na vozidlo alebo na prípojné vozidlo. Známky sa delia podľa dĺžky ich platnosti, od 10 dňovej až po ročnú. Od februára 2020 je možné si kúpiť dva typy ročných diaľničných známok - a to pôvodnú s platnosťou odo dňa nákupu do 31. januára nasledújúceho roku alebo nový typ s platnosťou presne na rok v trvaní 365 dní odo dňa nákupu.

 

10 dňová

Mesačná

Ročná

Vozidlo do 3,5 t

12 €

17 €

60 €

Prípojné vozidlo

12 €

17 €

60 €


Viac informácií.

Elektronické mýto

Elektronické mýto je systém vyberania poplatkov za nákladnú prepravu. Patria sem vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré využívajú spoplatnené úseky cestnej siete. Toto mýto funguje elektronicky a automaticky vyráta sumu, ktorú musí vodič zaplatiť.

Viac informácií.

Otázky a odpovede

Budem nejakým spôsobom informovaný/notifikovaný o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky?

Zákazník je informovaný o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky minimálne 3 dni pred ukončením jej platnosti, pokiaľ pri úhrade zadal aspoň jeden z kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo). Na kontaktné údaje, zadané pri úhrade diaľničnej známky (e-mail, telefónne číslo), bude odoslaná/ý sms/email s informáciou o blížiacom sa konci platnosti úhrady diaľničnej známky.

V akom tvare je potrebné zadať EČV pri úhrade diaľničnej známky?

EČV je pri úhrade diaľničnej známky potrebné zadávať bez medzier a pomlčiek. V prípade hromadného nákupu je potrebné jednotlivé EČV oddeliť čiarkou, medzerou alebo novým riadkom, pričom je možné uviesť maximálne 500 EČV.

Ako a kde nájdem mobilnú aplikáciu a pre aké zariadenia je určená?

Mobilná aplikácia s názvom „eznamka“ je dostupná pre mobilné telefóny/zariadenia a tablety s operačnými systémami iOS 6.0 a vyšší (v Apple App Store) a Android 2.3.3 a vyšší (v Google Play Store). Najjednoduchšie ju nájdete priamo na mobilnom zariadení po otvorení príslušného obchodu po zadaní slova „eznamka“ do vyhľadávania.

Kde a ako môžem požiadať o vystavenie kópie dokladu o úhrade?

S požiadavkou na zaslanie kópie účtovného dokladu o úhrade diaľničnej známky prosím kontaktujte telefonicky Zákaznícku linku na čísle 02/32 777 777.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Nariadenie č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v platnom znení 

Dátum poslednej zmeny: 12. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.