Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie parkovacej karty

Doprava

Vlastníci automobilov majú často problémy s parkovaním a to hlavne v mestách. Tie poskytujú podľa vlastnej parkovacej politiky parkovacie miesta, ktoré môžu byť rozdelené na voľné alebo rezidenčné, teda len pre obyvateľov. Podľa tejto politiky a pravidiel stanovených vo všeobecne záväznom nariadení môžu občania získať parkovacie karty na parkovanie v obci či meste.

 1. Zodpovedná osoba: prislúchajúca obec či mesto

  Doba vyplnenia formulára: do 30 min
  Otázky a odpovede

  Ktoré obce poskytujú parkovacie karty?
 2. Ako požiadať o parkovaciu kartu?
 3. Potrebné náležitosti
 4. Poplatky
 5. Dĺžka trvania vybavenia karty
 6. Otázky a odpovede

Ktoré obce poskytujú parkovacie karty?

To, či obec alebo mesto poskytujú parkovacie karty zistíte osobne na obecnom alebo miestnom úrade, prípadne na ich oficiálnych webových stránkach.

Ako požiadať o parkovaciu kartu?

O parkovaciu kartu môžete požiadať osobne na príslušnom úrade alebo pomocou elektronickej služby.

Potrebné náležitosti

Pre vybavenie služby online potrebujete eID kartu (občiansky preukaz s čipom).

Aby ste mohli získať parkovaciu kartu, musíte spĺňať podmienky stanovené vo všeobecne záväznom nariadení (ktoré vydá obec alebo mesto),ako napríklad mať trvalý pobyt, vlastniť istý druh vozidla a podobne. Potrebné informácie si overí samotný úrad, prípadne vás vyzve, aby ste ich doplnili. Pri elektronickej službe nemusíte dokladať žiadne doklady o vozidle.

Pri výbere elektronického podania musí byť formulár podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Poplatky

Poplatky za vydanie parkovacej karty podliehajú cenníku poplatkov, ktorý stanovujú samotné obce.

Dĺžka trvania vybavenia karty

Na vydanie karty má úrad 30 dní, no v priemere vydanie trvá 10 dní. Proces spracovania podania môžete sledovať v osobnej zóne DCOM, cez ktorý úrady poskytujú túto službu.

Otázky a odpovede

Kde nájdem zoznam obcí a miest, ktoré ponúkajú parkovacie miesta?
Oficiálny zoznam takýto obcí a miest neexistuje.

Aké parkovacie miesta sú ponúkané?
Druhy a umiestnenia parkovacích miest sú výlučne v správe zodpovedných orgánov, a preto je potrebné sa obrániť na ne alebo ich webové stránky.

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss