Ústredný portál verejnej správy

Štatutár

Potrebujem občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK) aj ja?

Potrebuje ich každý štatutárny zástupca firmy zapísanej v obchodnom registri. Nie ste si istí? Zadajte meno svojej firmy na portáli www.orsr.sk, ak tam je uvedené, táto výzva sa týka aj vás.  

Kde si to vybavím?

O vydanie občianskeho preukazu s čipom (eID kartu) môžete osobne požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre ministerstva vnútra. Máte už občiansky preukaz s čipom, ale nemáte k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód-BOK? Nevadí, na rovnakom mieste vám ho dodatočne aktivujeme. Samotné vybavenie netrvá dlhšie ako 10 minút.

TIP: Vybavte si potrebné veci čím skôr, vyhnete sa čakaniu pred koncom roka.

Čo ak som štatutár cudzinec?

V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID karty) doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód - BOK. Doklad o pobyte s čipom si vybavíte na oddelení cudzineckej polície v mieste vášho pobytu. Bezpečnostný osobný kód - BOK si aktivujete na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, čiže nielen v mieste pobytu.

Ak doklad o pobyte nemáte, musíte na prístup do svojej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (je jedno, či občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte) a bezpečnostným osobným kódom BOK. 

Prečo vlastne potrebujem občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód - BOK?

Občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) spolu s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom BOK sú kľúčom do úradnej elektronickej schránky* vašej firmy.

* úradná elektronická schránka = elektronická schránka právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky v zmysle zákona o e-Governmente.

Na čo slúži úradná elektronická schránka?

Predstavte si, že vám poštárka do vašej klasickej poštovej schránky vyčleňuje všetky úradné zásielky. Presne tak funguje elektronická schránka vašej firmy, akurát v elektronickej podobe.

Od 1. 1. 2017 vám do nej začne chodiť úradná korešpondencia týkajúca sa vašej firmy (napríklad súdne rozhodnutie alebo korešpondencia so Sociálnou poisťovňou). V momente uloženia úradnej korešpondencie do elektronickej schránky začína plynúť 15 dňová úložná lehota. Ak v tejto lehote nebudete konať, nastane tzv. fikcia doručenia a úradná korešpondencia bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak si ju nepreberiete a neprečítate. Na moment doručenia môžu byť viazané lehoty napríklad na podanie odvolania, či na splnenie povinnosti. Ide o obdobný postup, ako keď si nepreberiete listovú zásielku na pošte. Preto je potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne, aby ste boli nielen informovaní, ale aj aby ste nezmeškali žiadne zákonné lehoty.

Môže elektronickú schránku mojej firmy spravovať niekto iný?

Môže. Stačí, ak vybranú osobu splnomocníte. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód - BOK. Splnomocniť ju môžete formou listiny alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť, čo všetko môže s vašou úradnou elektronickou schránkou robiť. Pre štatutárov s trvalým pobytom mimo územia SR je toto jediná možnosť.

Ako sa dostanem do elektronickej schránky?

Máte už občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód - BOK? Teraz budete potrebovať čítačku kontaktných kariet. Ako si stiahnete softvér a ovládač na čítačku, vám ukážu tieto videonávody:

 Súvisiace videonávody

  • Ako začať – na to, aby ste vedeli elektronicky komunikovať so štátom, potrebujete občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a príslušný softvér. Pozrite si, ako začať, na portáli slovensko.sk...
  • Na stiahnutie – všetky potrebné aplikácie a návody na inštaláciu pre aplikácie eID klient a ovládače na čítačku čipových kariet nájdete v časti Na stiahnutie.
  • Ako zistiť typ operačného systému – pozrite si, ako zistíte typ operačného systému, aby ste si vedeli úspešne stiahnuť a nainštalovať programy potrebné na prihlasovanie a podpisovanie.
  • Inštalácia eID klient – pozrite si, ako prebieha inštalácia aplikácie eID klient.
  • Ovládače k čítačke kariet – video zobrazuje inštaláciu ovládačov k čítačke čipových kariet.
  • Prihlásenie do schránky – v tomto krátkom videu si pozrite postup pri prihlasovaní do schránky.
  • Chcem sa prihlásiť ako... – ak ste osobou, ktorá je súčasne vo viacerých právnych postaveniach (napr. ak ste fyzická osoba a zároveň aj podnikateľ), zriaďuje sa vám elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.  V takýchto prípadoch si po prihlásení vyberáte, za aký subjekt sa do schránky chcete prihlásiť. Ako postupovať pri výbere subjektu, si pozrite v tomto videu.  

Pozrite si aj názorné ukážky, ako pracovať s elektronickou schránkou vašej firmy, v sekcii Videonávody

Na stiahnutie:

Infoleták [.pdf, 490.7 kB]