Ústredný portál verejnej správy

Výhody elektronického udelenia oprávnenia k schránke

Udeliť oprávnenie na prístup a disponovanie s vašou elektronickou schránkou môžete síce aj listinne, ale elektronický spôsob je oveľa efektívnejší a prináša viaceré benefity, na ktoré poukazujeme nižšie. Ak sa viete do elektronickej schránky prihlásiť, a teda máte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK), dokážete udeliť oprávnenie rýchlo, jednoducho, ekologicky a zadarmo.

Ušetrí vám čas pri podaní žiadosti

Elektronickú žiadosť, na rozdiel od listinnej, nemusíte na portáli slovensko.sk hľadať, sťahovať do počítača, tlačiť, dokonca majiteľ elektronickej schránky nemusí osobne prísť k notárovi alebo na obecný či mestský úrad a dať si na žiadosti úradne overiť svoj podpis, a taktiež netreba ísť na poštu a žiadosť odoslať. Zároveň nemusíte ku každej osobe, ktorej chcete udeliť oprávnenie, vypisovať zvlášť žiadosť, lebo elektronický formulár umožňuje skopírovať polia a vyplniť údaje pre viaceré osôby rýchlo a jednoducho cez tlačidlo „Pridať".

Skráti čas vybavenia žiadosti

Elektronická žiadosť sa vybavuje bezodkladne (do niekoľkých minút od odoslania elektronického formulára), zákonná lehota na vybavenie listinnej žiadosti je do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

Podanie žiadosti je jednoduché a umožňuje kontrolu pred odoslaním

  1. Prihláste sa na portál www.slovensko.sk
  2. Vstúpte do elektronickej schránky
  3. Kliknite na „Nastavenia“ a následne na „Oprávnenia osôb“
  4. Vyberte, či chcete oprávniť fyzickú alebo právnickú osobu
  5. Vypíšte povinné polia formulára označené * (Obr. 1 ) a kliknite na „Skontrolovať“
  6. Ak je formulár správne vyplnený, odošlite ho
  7. Odoslanie potvrďte zadaním BOK kódu
  8. Do niekoľkých minúť vám príde potvrdzujúca informácia o pridelení oprávnenia

Viac informácií aj s ilustračnými obrázkami nájdete v Návode na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou alebo v praktickom videonávode.

Ušetrí vám finančné prostriedky

Na rozdiel od elektronickej žiadosti je pri listinnej potrebné uhradiť poplatok za úradné overenie podpisu majiteľa elektronickej schránky na žiadosti a zaplatiť náklady za poštovú prepravu.

Neničí životné prostredie

Niekoľkostranová listinná žiadosť sa musí vytlačiť na papier a zabaliť do obálky, takže elektronický spôsob je omnoho ekologickejší.

 

Obr. 1 - Elektronický formulár na udelenie oprávnenia fyzickej osobe

 

Poznámka: V prípade, ak chcete udelené oprávnenie upraviť alebo odstrániť, môžete to taktiež urobiť elektronicky, bez nutnosti zasielať listinnú žiadosť o zmenu alebo zrušenie oprávnenia. Viac informácií aj s ilustračnými obrázkami nájdete v Návode na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.

(18. 01. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov