Ústredný portál verejnej správy

Upozornenie týkajúce sa e-mailových notifikácií

Vážení používatelia portálu slovensko.sk,

od 10. februára 2019 do 13. februára 2019 (od nedele do stredy) nebolo možné na domény prevádzkované mimo informačnej siete Govnet (hotmail.com, live.com, msn.com a outlook.com) doručovať e-mailové notifikácie z adresy notify@slovensko.sk o nových správach zaslaných do elektronických schránok.

Danú situáciu sa podarilo Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) od dnešného dňa úspešne vyriešiť.

Avšak upozorňujeme, že e-mailové notifikácie, ktoré mali v uvedenom období prísť na spomenuté domény, nebudú spätne doposlané. Dotknutým používateľom, ktorí majú nastavené zasielanie notifikácií na e-mailové adresy s týmito doménami odporúčame, aby si skontrolovali svoje elektronické schránky, či im neboli doručené správy, ktorých neprevzatie by mohlo mať za následok zmeškanie zákonných lehôt.

Ďalej odporúčame, aby si používatelia nastavili notifikácie (oznámenia) aj prostredníctvom SMS, nakoľko NASES nemá dosah[1] na bezpečnostné a spamové politiky jednotlivých poskytovateľov e-mailových služieb.

Ďakujeme za pochopenie.[1] Časť IV., Článok 19, ods. 11, písm. b) Všeobecných podmienok prevádzky Ústredného portálu verejnej správy: „Prevádzkovateľ ÚPVS nezodpovedá za technickú alebo organizačnú nespôsobilosť zo strany používateľa, ktoré mu znemožnili či sťažili prístup k ÚPVS alebo službe, alebo ktoré neumožnili prevziať notifikačný e-mail zaslaný prevádzkovateľom ÚPVS.“

(14. 02. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov