Ústredný portál verejnej správy

Pri zmene vedúceho nezabudnite na podpis

Vážení používatelia,

v prípade, ak sa nám chystáte nahlásiť zmenu vedúceho orgánu verejnej moci (OVM), aby sa tak následne vedel nový štatutár prihlásiť do elektronickej schránky OVM, chceli by sme vás upozorniť na dodržanie správneho postupu pri vypĺňaní elektronického formulára „Zmena vedúceho orgánu verejnej moci“.

Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) nezabudnite podpísať nielen prílohu (dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM), ale aj samotný elektronický formulár žiadosti. Inak vašu žiadosť nebudeme môcť spracovať. Odporúčame vám uprednostniť elektronickú žiadosť, keďže vám ušetrí čas a aj náklady na úradné overenie dokumentov, či výdavky na poštovú prepravu a pod. Pozrite si jednoduchý návod, ako pri elektronickej žiadosti postupovať alebo videonávod.

Nahlásenie zmeny je možné aj listinne. Tlačivo je dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii „Dokumenty a tlačivá“ pod názvom „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“. Nezabudnite ho podpísať a priložiť k nemu úradne osvedčenú listinu preukazujúcou vznik funkcie. Adresu, kam žiadosť zaslať, ako aj ďalšie doplňujúce informácie nájdete priamo v tlačive.

(08. 12. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov