Ústredný portál verejnej správy

Platba kartou je možná už aj pri e-službách MS SR

Vážení používatelia, 
od 13. marca 2019 je možné platiť kartou aj za elektronické služby Ministerstva spravodlivosti SR týkajúce sa exekučného a upomínacieho konania

Elektronické služby sú evidované pod jednotným názvom služby – Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie (patria sem napríklad podanie návrhu na opravný prostriedok, podanie späťvzatia žaloby, podanie čiastočného späťvzatia, podanie odvolania voči súdnemu rozhodnutiu...).

  • Platba kartou, ako jeden zo spôsobov úhrady správnych a súdnych poplatkov, bola sprístupnená v roku 2018, kedy sa tomuto spôsobu prispôsobili vybrané elektronické služby Ministerstva vnútra SR a služba opätovnej aktivácie elektronickej schránky na doručovanie, ktorej poskytovateľom je Ústredný portál verejnej správy. 
  • Vo februári 2019 sa pridalo 58 vybraných elektronických služieb Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Zoznam týchto služieb nájdete v najčastejších otázkach a odpovediach k platbe kartou.

Platba kartou prostredníctvom elektronickej schránky je najrýchlejším spôsobom, ako vykonať online úhradu.  

(18. 03. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov