Ústredný portál verejnej správy

Nahlásenie zmeny vedúceho po spojených regionálnych voľbách

Vážení používatelia,
vzhľadom na uskutočnené komunálne voľby a voľby do VÚC vás chceme upozorniť na nevyhnutnosť nahlásenia zmeny vedúceho (štatutára) orgánu verejnej moci (OVM). Zmena sa netýka tých starostov, primátorov a predsedov VÚC, ktorí svoj post obhájili. V prípade, ak k zmene došlo, je nutné nahlásiť túto skutočnosť cez elektronickú alebo listinnú žiadosť.

Po spracovaní žiadosti sa novozvolené osoby budú vedieť prihlásiť a disponovať s elektronickou schránkou obce, mesta či VÚC.

Elektronicky

Zmenu môže nahlásiť pôvodný alebo nový štatutár, resp. poverený zamestnanec. Elektronický formulár je zverejnený na Ústrednom portáli verejnej správy pod názvom „Zmena vedúceho orgánu verejnej moci“. Čo všetko budete k elektronickej komunikácii potrebovať, nájdete v sekcii „Ako začať“. K žiadosti je potrebné doložiť dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie. 
Jednoduchý návod, ako pri elektronickej žiadosti postupovať...

Listinne

Pokiaľ si želáte podať žiadosť listinne, tlačivo nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii „Dokumenty a tlačivá“ pod názvom „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“. Nezabudnite k nej priložiť úradne osvedčenú listinu preukazujúcou vznik funkcie starostu, primátora alebo predsedu VÚC. Adresu, kam žiadosť zaslať, ako aj ďalšie doplňujúce informácie nájdete priamo v tlačive.

(02. 11. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov