Ústredný portál verejnej správy

Na čo nezabudnúť pri zmene štatutára

Vážení používatelia,

vedúci orgánov verejnej moci (OVM), teda štatutárni zástupcovia, sú oprávnení pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou OVM a sú im sprístupnené aj všetky jej funkcionality. V prípade zmeny vedúceho OVM je nutné nahlásiť túto skutočnosť prostredníctvom elektronického formulára. Zmenu môže nahlásiť štatutár resp. zamestnanec OVM poverený štatutárom.

Pokiaľ si želáte podať „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“ listinne, je potrebné doložiť aj úradne osvedčený dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM. Žiadosť nájdete na portáli ÚPVS v sekcii Tlačivá.

Poznámka:

Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) nezabudnite podpísať nielen prílohu (dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM), ale aj samotný elektronický formulár žiadosti. Inak vašu žiadosť nebudeme môcť spracovať. Odporúčame vám uprednostniť elektronickú žiadosť, keďže vám ušetrí čas a aj náklady na úradné overenie dokumentov, či výdavky na poštovú prepravu a pod. Pozrite si jednoduchý návod, ako pri elektronickej žiadosti postupovať alebo videonávod.

(24. 10. 2023)

Zoznam oznamov

Archív oznamov