Ústredný portál verejnej správy

Koniec januára 2021 a niektoré povinnosti

Vážení používatelia,
31. január v roku 2021 pripadne na nedeľu, a preto je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov až najbližší pracovný deň, a teda pondelok 1. februára 2021.

Daň z nehnuteľností

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2020, mali by ste do 1. februára 2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie.

Ak v priebehu roka 2020 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí  podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 1. februára 2021.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Elektronická diaľničná známka

Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2020 (výnimkou je známka na 365 dní) sa končí 31. januára 2021. Takže, ak chcete naďalej cestovať po diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenskej republiky, mali by ste si zakúpiť novú elektronickú diaľničnú známku, pričom si môžete vybrať zo štyroch typov: 10 dňová, mesačná, ročná a na 365 dní.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Daň z motorových vozidiel

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel (tzv. cestná daň) za obdobie od 1. januára 2020 do 28. februára 2021 máte ešte čas. Lehota sa legislatívnou zmenou posunula až na 31. marec 2021.
Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

(15. 01. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov