Ústredný portál verejnej správy

Komunálne voľby - Zmena vedúceho OVM

Novozvolení vedúci orgánov verejnej moci (OVM), noví štatutárni zástupcovia, majú právo pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou OVM a využívať všetky jej funkcie priamo zo zákona.

Aby im to bolo umožnené, je potrebné zmenu vedúceho OVM nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný po prihlásení sa na portál slovensko.sk v rámci elektronickej služby „Zmena vedúceho orgánu verejnej moci“.

Poznámka:
V prípade elektronického spôsobu nahlasovania zmeny je potrebné sa prihlásiť v mene OVM (ak zmenu nahlasuje pôvodný štatutár) alebo ako fyzická osoba (ak zmenu nahlasuje nový štatutár).

Zmenu vedúceho OVM môžete nahlásiť aj listinne (žiadosť je zverejnená na Ústrednom portáli verejnej správy v sekcii Tlačivá - Úrad vlády SR - Žiadosti pre orgány verejnej moci - „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“). K žiadosti je nutné doložiť aj úradne osvedčený dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM.

V prípade úspešne vyplnenej a zaslanej žiadosti bude mať nový vedúci OVM zriadený úplný prístup do elektronickej schránky mesta alebo obce.

Podrobný návod ako postupovať: Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci

(11. 11. 2018)

Zoznam oznamov

Archív oznamov