Ústredný portál verejnej správy

Finančná správa komunikuje od januára s daňovníkmi kompletne elektronicky

Vážení používatelia,

Finančná správa SR už neuskutočňuje komunikáciu v daňovej oblasti cez svoj špecializovaný portál, a taktiež „papierové“ procesy reflektuje v elektronickom svete. Úradné dokumenty zasiela už len do elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

Ak daňovník nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, dokumenty  mu finančná správa zašle prostredníctvom „Centrálneho úradného doručovania“, v rámci ktorého sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy Slovenskou poštou. Ako si elektronickú schránku dobrovoľne aktivujete na doručovanie, sa dozviete v článku s názvom „Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?“.

Aby vám nová správa v elektronickej schránke neunikla, môžete si nastaviť zasielanie notifikácií na e-mail alebo prostredníctvom SMS správy. Praktické rady, ako na to, nájdete v článku s názvom „Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do elektronickej schránky?“.

Finančná správa SR zároveň sprístupnila nové formuláre pre všeobecné podania, ktoré sú v štruktúrovanej podobe a sú dostupné cez portál slovensko.sk už nie v časti „Všeobecná agenda“, ale v sekcii „Nájsť službu“.

Konkrétne ide o:

Povinnosť doručovať podania Finančnej správe SR elektronicky má platiteľ DPH alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba (podnikateľ), registrovaná pre daň z príjmov, ďalej daňový poradca, advokát a zástupca za daňový subjekt, ktorého zastupujú pri správe daní. Ostatné osoby si môžu vybrať, či podanie doručia Finančnej správe SR elektronicky alebo v papierovej podobe. Ak sa však rozhodnú, že budú komunikovať elektronicky, sú povinné dodržiavať postupy stanovené pre elektronické doručovanie.

Poznámka:
Finančná správa SR pri elektronickom doručovaní v režime do vlastných rúk uplatňuje fikciu doručenia. Znamená to, že elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie 15-dňová úložná lehota a adresát notifikáciu o doručení v tejto lehote nepotvrdí.

V prípade otázok ohľadom horeuvedeného sa môžete obrátiť na Kontaktné centrum Finančnej správy SR.

Súvisiace:

(03. 01. 2022)

Zoznam oznamov

Archív oznamov