Ústredný portál verejnej správy

Elektronické ohlásenie živnosti

Vážení používatelia,

ak si plánujete založiť živnosť, či už ako fyzická alebo právnická osoba, prinášame vám pár tipov (Obr. 1), ako si uľahčiť proces vybavovania prostredníctvom e-služby Ministerstva vnútra SR, ktorú nájdete aj cez portál slovensko.sk.

Ilustračný postup elektronického ohlásenia živnosti

Obr. 1 – Grafický postup využitia elektronickej služby k ohlasovaniu živnosti

 

Vyhľadanie e-služby

Prvým krokom je vyhľadať si e-službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti“ (s prívlastkom „fyzická osoba“ alebo „právnická osoba“) na portáli slovensko.sk. Spraviť tak môžete prostredníctvom sekcie „Nájsť službu“, prostredníctvom vyhľadávacieho okna v úvode portálu alebo prostredníctvom životnej situácie „Registrácia živnosti“, ktorá obsahuje aj dodatočné informácie potrebné k využitiu
e-služby
.

Podmienky pre využitie e-služby

Využitie e- služby je veľmi rýchle a jednoduché, avšak existuje niekoľko podmienok, ktoré musíte splniť, aby ste mohli ohlásiť živnosť elektronicky:

  • ste držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. „eID“),
  • máte čítačku čipových kariet,
  • máte zvolený bezpečnostný osobný kód (BOK) a na čipe nahraté certifikáty k vytvoreniu elektronického podpisu,
  • máte stiahnutý potrebný softvér pre elektronickú komunikáciu s úradmi.

Proces využitia e-služby

Po tom, ako ste si vybrali správny formulár pre váš subjekt (fyzická osoba/právnická osoba), prejdite na e-službu, prihláste sa prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a vyplňte formulár podľa nápovedí, ktoré sa nachádzajú pri poliach formulára.

Priložte požadované prílohy a podpíšte ich kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Upozornenie!
Prílohy sa líšia podľa typu subjektu, pre ktorý živnosť zriaďujete a aj podľa špecifických podmienok daného subjektu.

Po skontrolovaní vyplneného formulára s pripojenými a podpísanými prílohami, podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom aj formulár. Formulár následne odošlite.

Uhraďte sumu za vykonanú e-službu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá bude zaslaná do vašej e-schránky a čakajte na spracovanie vášho podania.

Tip na uľahčenie
Najrýchlejším spôsobom úhrady poplatku je platba kartou.

V prípade korektne podanej žiadosti, okresný (živnostenský) úrad zašle osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronicky do vašej
e-schránky (ak je aktivovaná na doručovanie).

Osvedčenie o živnostenskom podnikaní

Viac informácií a konkrétne kroky pre všetky tipy živností nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii „Elektronické služby jednotných kontaktných miest“.

V prípade, že vám vznikne viac otázok k tejto elektronickej službe, kontaktujte, prosím, priamo call centrum Ministerstva vnútra SR, ktoré je poskytovateľom tejto služby, na tel. čísle 0800 222 222 alebo prostredníctvom e-mailu callcentrum@minv.sk.

Súvisiace:

(13. 12. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov