Ústredný portál verejnej správy

E-služby slovensko.sk môžu využívať ďalšie krajiny EÚ

Vážení používatelia,

zatiaľ čo minulý rok o tomto čase bolo umožnené využívať elektronické služby na portáli slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy) iba občanom Nemecka, Talianska, Estónska, Chorvátska, Luxemburska, Španielska, Belgicka a Portugalska, dnes majú k nim prístup už aj občania Českej republiky a Lotyšska. 

V priebehu roka 2021 by sa malo pridať Holandsko, Dánsko a Litva, a taktiež sa plánuje rozšírenie prihlasovacích prostriedkov už zapojených krajín.

Možnosť využívať elektronické služby zahraničných portálov vznikla v súlade s Nariadením eIDAS, ktorého cieľom je odstrániť cezhraničné bariéry a zabezpečiť rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci celej Európskej únie.

Okrem zahraničných používateľov žijúcich na Slovensku (resp. s registrovaným pobytom), ktorí disponujú dokladom o pobyte cudzinca s čipom (povolenie na pobyt s čipom), sa tak do procesu elektronickej komunikácie so slovenskou verejnou správou môžu zapojiť aj osoby z uvedených krajín bez viazanosti na pobyt.

Využívanie elektronických služieb je podmienené držbou zahraničného prihlasovacieho prostriedku (najčastejšie eID) vydaného v niektorej z krajín EÚ. Elektronickú komunikáciu s verejnou správou je umožnené vykonávať po prihlásení sa prostredníctvom eIDAS Node.

Aj držitelia slovenského občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom majú taktiež možnosť sa prihlasovať na zahraničné portály iných krajín EÚ orientované na elektronické služby. Viac informácií o možnostiach využitia slovenského eID...

V predošlom ozname sme vás informovali o možnosti využívania e-služieb zahraničných portálov prostredníctvom slovenského eID alebo dokladu o pobyte cudzinca s čipom. 

Súvisiace:

(25. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov