Ústredný portál verejnej správy

Využívanie e-služieb zahraničných portálov

Vážení používatelia, 

vedeli ste, že pokiaľ ste držiteľmi slovenského občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom, môžete využívať aj niektoré e-služby verejného sektora iných členských štátov EÚ?

Prihlasovanie na zahraničné portály (portály poskytujúce e-služby podobné tomu nášmu - slovensko.sk) je podmienené vystupovaním vo vlastnom mene. Zahraničné e-služby sú dostupné v národnom jazyku krajiny, ktorá služby poskytuje, alebo v anglickom jazyku. Služby nie sú dostupné v slovenčine. 

So slovenským eID alebo s dokladom o pobyte cudzinca (povolenie na pobyt s čipom) tak môžete využiť niektoré e-služby verejného sektora iných členských štátov, pričom rozsah dostupných e-služieb závisí od konkrétneho poskytovateľa. Príklady e-služieb zahraničných portálov nájdete v súvisiacom článku...

Súvisiace:

(16. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov