Ústredný portál verejnej správy

Čip na občianskom preukaze

Do konca roku 2021 bude každý občan s trvalým pobytom na Slovensku povinne disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta). Množstvo občanov takýto občiansky preukaz doposiaľ nevlastní možno aj  kvôli obavám o svoju bezpečnosť.

Čo je to elektronický čip? Je môj občiansky preukaz s čipom bezpečný?

Kontaktný čip sa nachádza na zadnej strane občianskeho preukazu (ďalej iba „OP“). Čip umožňuje bezkontaktné vybavenie si niektorých záležitostí prostredníctvom elektronických služieb, ktoré by si občan za iných okolností musel vybaviť osobne na úrade. Obsahuje identifikačné údaje občana či certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

Údaje na čipe OP sú chránené bezpečnostnými mechanizmami a bezpečnostným osobným kódom (BOK). Získať údaje z čipu  môžu iba oprávnené subjekty disponujúce príslušným prístupovým certifikátom. Doklad je účinne chránený voči bezpečnostným hrozbám (imitovanie, krádež, pozmeňovanie údajov či klonovanie).

Každý občan, ktorý takýto doklad vlastní, by ho mal v záujme vlastnej bezpečnosti chrániť pred dosahom iných osôb a zabezpečiť, aby jeho bezpečnostné kódy, ktoré si navolil pri preberaní OP, boli dostatočne chránené (napr. nepoužívať rodné čísla, ale zvoliť si iné náhodne určené číslice).

 

Zdroje:

Občiansky preukaz s čipom (MVSR)
Nové znenie zákona o občianskych preukazoch
Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

 


(05. 11. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov