Ústredný portál verejnej správy

Často používané služby a ďalšie novinky

Vážení používatelia,

všeobecné podanie (agendu) alebo konkrétnu elektronickú službu adresovanú vybranej inštitúcii už po novom nemusíte hľadať len na úvodnej stránke portálu slovensko.sk, ale nájdete ju aj priamo vo svojej elektronickej schránke cez tlačidlo „+ Vytvoriť správu“ (Obr. 1). Ak niektoré elektronické služby využívate pravidelne alebo opakovane, môžete si ich už pridať medzi „Často používané služby“.

Poznámka: V elektronickej schránke orgánu verejnej moci sa momentálne „Nájsť službu" a „Všeobecné podanie" nenachádza, preto je k nim potrebné aj naďalej pristupovať  cez úvodnú stránku portálu. Viac informácií nájdete v článku o obľúbených e-službách...

Vytvoriť správu

Obr. 1 - Tlačidlo „+ Vytvoriť správu" 

Zmenou prešlo aj vytváranie pravidiel na automatické triedenie správ do priečinkov, ktorého cieľom je zjednodušenie práce s elektronickou poštou. Po nastavení pravidiel triedenie prijatých a odoslaných elektronických správ prebieha automaticky na základe vopred definovaných podmienok. Viac informácií nájdete v článku o vytváraní a nastavení pravidiel...

Ďalšia úprava sa uskutočnila v sekcii „Nastavenia oznámení“, kde pribudla možnosť zasielať oznámenia (notifikácie o prijatých správach) na viac telefónnych čísiel a taktiež možnosť zvoliť si neposielať oznámenia o technických správach (informácia o odoslaní, chybové správy a pod.). Novinkou je aj overenie zadaných údajov, ktoré má ako dodatočná kontrola zabrániť preklepom tak, že po pridaní e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla (Obr. 2) sa automaticky zašle potvrdzujúca SMS alebo e-mail (Obr. 3 a 4). 

Nastavenia oznámení

Obr. 2 - Pridanie e-mailovej adresy a telefónneho čísla

potvrdzujúci e-mail/SMS

Obr. 3 – Informácie o zaslaní potvrdzujúceho e-mailu/SMS

Obr. 4 – Znenie zaslaného potvrdzujúceho e-mailu

V prípade, že vám takáto potvrdzujúca SMS alebo e-mail nepríde, odporúčame vám skontrolovať si zadané údaje v sekcii „Nastavenia oznámení“.

(13. 05. 2019)

Zoznam oznamov

Archív oznamov