Ústredný portál verejnej správy

Obľúbené e-služby

Všeobecné podanie alebo konkrétnu elektronickú službu adresovanú vybranej inštitúcii už po novom nemusíte hľadať len na úvodnej stránke portálu slovensko.sk, ale dostanete sa k nim priamo z elektronickej schránky. Zároveň je možné vytvoriť zoznam vašich obľúbených, resp. často používaných služieb, ku ktorým sa v budúcnosti dostane rýchlo a jednoducho.

Ak už pracujete v elektronickej schránke a potrebujete nejakému úradu odoslať podanie, kliknite v nej vľavo hore na zelené tlačidlo „+ Vytvoriť správu“ (Obr. 1).

Vytvoriť správu

Obr. 1 – Vytvorenie správy v prostredí elektronickej schránky

Následne sa dostanete do prostredia, v ktorom môžete buď cez „Nájsť službu“ vyhľadať konkrétnu službu v predpísanej štruktúrovanej forme, alebo môžete cez „Všeobecné podanie“ odoslať jednoduché neštruktúrované podanie úradu, ktorý v uvedenej veci špeciálnu službu neposkytuje (Obr. 2). 

Poznámka: V elektronickej schránke orgánu verejnej moci sa momentálne „Nájsť službu" a „Všeobecné podanie" nenachádza, preto je k nim potrebné aj naďalej pristupovať  cez úvodnú stránku portálu.

Vyberte službu

Obr. 2 – Vyberte službu

Ak niektoré služby využívate pravidelne alebo opakovane, môžete si ich pridať medzi „Často používané služby“. Vybranú službu medzi ne pridáte tak, že pri vytváraní nového podania (správy) kliknete na „Pridať do často používaných služieb“ (Obr. 3) a služba sa následne pridá do zoznamu.  Tlačidlo „Pridať do často používaných služieb“ je dostupné iba v prípade, ak sa elektronický formulár vypĺňa v prostredí tzv. konštruktora portálu slovensko.sk, a teda nejde o externú elektronickú službu dostupnú cez špeciálny portál poskytovateľa.

Obľúbené služby

Obr. 3 – Pridanie služby do často používaných

Takto pridaná služba sa bude následne zobrazovať v sekcii „Často používané služby" (Obr. 4), ktorá sa zobrazí po kliknutí na už spomenuté tlačidlo „+ Vytvoriť správu“ (Obr. 1). V prípade, že niektorú z často používaných služieb už nepotrebujete, zo zoznamu ju vymažete jednoducho cez tlačidlo „Odstrániť“.

Často používané služby

Obr. 4 - Všeobecná agenda inštitúcie TEST - NASES pridaná v sekcii Často používané služby"

Dátum poslednej zmeny: 17. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 18. 4. 2019