Ústredný portál verejnej správy

Bezpečné a pohodlné daňové priznanie

Vážení používatelia,

v dôsledku už rok pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a z nej vychádzajúcich bezpečnostných opatrení je aj tento rok v súvislosti s daňovými povinnosťami vhodnejšie uprednostniť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom (prípadne využiť na tieto účely kuriérsku službu) pred osobnými návštevami.

AKTUALIZOVANÉ, 31. 3. 2021

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania e-mailom môžu všetky daňové subjekty, teda aj povinne elektronicky komunikujúci klienti. Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť a zjednodušiť klientom komunikáciu s finančnou správou v čase pandémie.
Viac informácií nájdete na webových stránkach Finančnej správy SR...

Daň z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva vždy za predošlý kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Tento rok sa zatiaľ lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v dôsledku pandémie automaticky bez oznámenia nepredlžuje (tak ako v minulom roku). O odklad je potrebné požiadať.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 musí podať každá osoba, ktorá dosiahla za predchádzajúci rok zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 207,10 €, v lehote do 31. marca 2021 (streda). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

V prípade, že sa nachádzate v špecifickej situácii, odporúčame vám prečítať si článok Finančnej správy SR vysvetľujúci rôzne otázky a odpovede...

Finančná správa SR však vychádza v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú odklad zaplatenia dane alebo platenie dane v splátkach. Zmena vychádza z novely daňového poriadku a týka sa všetkých daní. Viac informácií o možnostiach odkladu/splátok nájdete v článku Finančnej správy SR... 

Vláda SR schválila návrh ministra financií vo veci odpustenia vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania. Viac informácií nájdete v tlačovej správe Ministerstva financií SR...

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorového vozidla je povinná odvádzať fyzická alebo právnická osoba - držiteľ vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používané na podnikateľské účely.

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím od 1. januára 2020 do 28. februára 2021 je do 31. marca 2021 (streda). Preddavky na daň musia platiť tí daňovníci, ktorých predpokladaná daň na daný rok je vyššia ako 700 €. Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...  

Úradné hodiny klientskych centier

V prípade potreby ďalších informácií odporúčame navštíviť webové sídlo Finančnej správy SR alebo zavolať na ich kontaktné centrum na tel. číslo 048/4317222, ktorého operátori pracujú počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame daňovníkom, ktorí uprednostňujú osobnú návštevu, aby si ustrážili úradné hodiny klientskych zón a podateľní, pretože fungujú v obmedzenom režime. Upravené úradné hodiny nájdete na webovom sídle Finančnej správy SR... 

 

Súvisiace:

(31. 03. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov