Ústredný portál verejnej správy

Aký je rozdiel medzi bezpečnostným osobným kódom a kvalifikovaným elektronickým podpisom?

Vážení používatelia,

pokiaľ chcete plnohodnotne elektronicky komunikovať so štátom a využiť všetky výhody elektronickej komunikácie, budete na to potrebovať nielen bezpečnostný osobný kód (BOK), ale aj kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). K obom si zvolíte šesťčíslie podľa vlastných preferencií, používať ich však budete na iné účely.

Upozornenie:
Bezpečnostný osobný kód aj kvalifikovaný elektronický podpis si vždy voľte tak, aby neboli ľahko zneužiteľné (neodporúčame rovnaké čísla, rodné číslo, dátum narodenia a pod.).

Grafické znázornenie rozdielu medzi bezpečnostným osobným kódom (BOK) a kvalifikovaným elektronickým podpisov (KEP). Cez BOK sa overuje identita prihlásenej osoby, získate ho iba osobne na oddelení dokladov, osobná návšteva sa vyžaduje aj pri jeho zablokovaní (ak eID nebolo vydané po 21. júni 2021). S BOK vybavíte iba úkony nevyžadujúce úradne osvedčený podpis. S KEP môžete podpisovať podania, ak už máte BOK, vybavíte ho online, na jeho prípadné odblokovanie potrebujete len KEP PUK.

Obr. 1 - Rozdiel medzi bezpečnostným osobným kódom a kvalifikovaným elektronickým podpisom (infografika)

 

Autentifikácia vs. Autorizácia

Bezpečnostný osobný kód (BOK) je šesťčíslie preukazujúce totožnosť držiteľa občianskeho preukazu, prostredníctvom ktorého je možné prihlásiť sa na portál slovensko.sk a využívať úradnú elektronickú komunikáciu. Viac informácií o BOK nájdete v súvisiacom článku...

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je prostriedok určený na realizáciu právnych úkonov, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu, t. j. náhrada písomnej formy vlastnoručného podpisu alebo úradne overeného podpisu (v prípade pripojenia časovej pečiatky ku KEP). Viac informácií o KEP nájdete v súvisiacom článku...  

Osobné nastavenie vs. Elektronické nahratie

Zatiaľ čo BOK je potrebné si vybaviť osobne pri preberaní občianskeho preukazu s elektronickým čipom, t. j. nastavenie jeho funkčnosti, certifikáty na vytvorenie KEP je možné si nahrať na občiansky preukaz s elektronickým čipom online z pohodlia domova, vďaka čomu si používateľ dokáže sám vytvoriť KEP, podmienkou však je už dopredu navolený BOK. Viac informácií o zabezpečení BOK a KEP nájdete v súvisiacom článku... 

Odblokovanie BOK vs. Odblokovanie KEP

Pri zadávaní BOK alebo KEP je potrebné si nepomýliť zadávaný číselný údaj. BOK aj KEP sú 6-miestne, používateľom zvolené kódy, ktorých nesprávne zadanie môže viesť k ich zablokovaniu.

Zatiaľ čo pri trojnásobnom zadaní nesprávneho KEP PIN (kód zvolený na podpisovanie) je možné si ho online odblokovať prostredníctvom 8-miestneho KEP PUK (podobne ako pri SIM kartách) a aplikácie eID klient, päťkrát  nesprávne zadaný BOK je možné si znovu odblokovať len pri osobnej návšteve oddelenia dokladov na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (podobne ako návšteva banky pri zablokovanej bankovej karte). Ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom vydaný po 21. júni 2021, môžete si odblokovať nesprávne zadaný BOK pomocou PUK v nastaveniach Aplikácie pre eID v sekcii PIN manažment Viac informácií o odblokovaní BOK aj KEP nájdete v súvisiacej príručke...

V prípade, že potrebujete BOK len zmeniť, nemusíte zmenu nahlasovať osobne. Využite na to aplikáciu pre eID, v ktorej je rovnako možné zmeniť aj váš KEP PIN a KEP PUK. Viac informácií o zmene BOK a KEP nájdete v súvisiacej príručke... 

Čo vybavím s BOK vs. s KEP ?

Nechávať si od štátu doručovať do elektronickej schránky poštu môžete aj bez KEP-u (s podmienkou, že je vaša e-schránka aktivovaná na doručovanie). Ochudobníte sa však o možnosť reakcie na doručené, pretože odpovedať budete môcť len prostredníctvom fyzickej návštevy pošty a notára/obecného úradu (v prípade potreby úradne overeného podpisu) i o možnosť adresovania podaní na OVM v prípade, že je vyžadovaný vlastnoručný podpis. Stratíte tak nielen čas, ale aj miniete peniaze. Viac informácií o možnostiach BOK nájdete v súvisiacom článku...

Naopak, s KEP-om sa vaša elektronická komunikácia stáva obojsmernou. Nielenže budete môcť reagovať na doručenú poštu v e-schránke, tiež môžete plniť množstvo úradných povinností prostredníctvom elektronických podaní (konkrétnych elektronických služieb alebo „Všeobecnej agendy“). Viac informácií o možnostiach KEP nájdete v súvisiacom článku... 

Súvisiace:

(01. 02. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov