Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4088 miestnych úradov.

Báč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Baka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Baloň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bellova Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blahová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blatná na Ostrove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bodíky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Boheľov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čakany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čenkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čiližská Radvaň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dobrohošť

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Janíky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolný Bar

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolný Štál

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dunajská Streda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dunajský Klátov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gabčíkovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Holice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horná Potôň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Janíky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Mýto

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horný Bar

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hubice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hviezdoslavov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jahodná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Janíky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jurová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kľúčovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kostolné Kračany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kráľovičove Kračany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kútniky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kvetoslavov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kyselica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lehnice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lúč na Ostrove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Macov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mad

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Dvorníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medveďov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mierovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Michal na Ostrove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ňárad

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nový Život

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ohrady

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Okoč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oľdza

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Orechová Potôň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Padáň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pataš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Potônske Lúky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Povoda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rohovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sap

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šamorín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štvrtok na Ostrove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Topoľníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trhová Hradská

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trnávka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trstená na Ostrove

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Paka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Blahovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Dvorníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Meder

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vieska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vojka nad Dunajom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vrakúň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vydrany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlaté Klasy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci