Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná č. 63
Banská Bystrica
974 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  048/4393111, 02/48273111, 112, 115
Fax:  02/43421879

Finančné riaditeľstvo SR - podateľňa (podateľňa neslúži ako spojovateľ ani ako informačná linka)
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: +421 (48) 4369117, 217 
Mierová  č. 23, 815 11 Bratislava 1, tel.:+421 (2) 48273162


Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam