Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Daňové úrady

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32
Bratislava
850 00

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna.:
Radlinského 37: +421 2 57378 111
V. Clementisa 10: +421 2 48 282 345 
Račianska 153A: +421 2 49 409 111

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13
Banská Bystrica
974 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 48 4393180
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Košice

Rozvojová 2
Košice
041 90

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 55 7830111,+421 55 7830113
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Nitra

Damborského 5
Nitra
949 01

GPS (lat;lon): 48,307376 ; 18,083714
Tel.:  +421 48 4317 222
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Prešov

Hviezdoslavova 7
Prešov
080 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Trenčín

K dolnej stanici 22
Trenčín
911 33

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 32 6574 111
Fax:  +421 32 6523 792

Telefón - služby pre verejnosť/klientska zóna.:
základné informácie: +421 32 6574109; 6574 184; 6574 185
klientska zóna: +421 32 6574 494-498

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Žilina

Janka Kráľa 2
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 41 5047 136; +421 41 5047 330
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Daňový úrad Trnava

Hlboká 8/1
Trnava
917 65

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 16:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam