Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Prislúchajúce inštitúcie:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
Bratislava - Staré Mesto
81782

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59581111
Fax:  02/52493048

Úradné hodiny:

8.00 – 15.30
8.00 – 15.30
8.00 – 16.00
8.00 – 15.30
8.00 – 15.00

Úradné hodiny
Späť na zoznam