Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2
Bratislava - Nové Mesto
83752

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/59373111
Fax:  02/54777983

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam