Ústredný portál verejnej správy

Návody na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať

Vážený žiadateľ, 
nižšie nájdete odkazy na návody a metodické usmernenie k procesu vydania a inicializácie kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať.

Požiadanie o zahájenie procesu je dostupné cez elektronickú službu „Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok", ktorá vás presmeruje na elektronický formulár. 

Ak ste si ako poskytovateľa dôveryhodných služieb vybrali Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES), môžete požiadať aj o zrušenie certifikátu cez elektronickú službu Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a prístupu k časovým pečiatkam". V prípade iných poskytovateľov dôveryhodných služieb nie je možné uvedený formulár použiť a je potrebné kontaktovať priamo dotknutého poskytovateľa.

Nižšie uvedené návody sú určené iba pre subjekty, ktoré majú záujem autorizovať elektronické dokumenty pomocou kľúčového páru v HSM module Ústredného portálu verejnej správy integráciou na Centrálnu elektronickú podateľňu  alebo priamo na portáli v konštruktore správy v elektronickej schránke pomocou tlačidla „Zapečatiť“. Nie sú teda určené pre autorizovanie prostredníctvom externého certifikovaného zariadenia (čipová karta, USB kľúč a pod.).

Ak ste orgán verejnej moci a ako poskytovateľa dôveryhodných služieb si vyberiete NASES, prevádzkovateľa Slovenskej národnej certifikačnej autority, postupujte podľa: 

Ak ste orgán verejnej moci alebo právnická osoba a vybrali ste si iného poskytovateľa dôveryhodných služieb (Disig, a.s., První certifikační autorita, a.s. a iné), postupujte podľa: 

Ďalšie informácie 

Videonávody:

Dátum poslednej zmeny: 1. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 24. 3. 2022