Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Základné práva a slobody

Občan a štát

Základné práva a slobody sú definované v Ústave Slovenskej republiky.

Medzi agendami týkajúcimi sa základných práv a slobôd nájdete okrem príslušných informácií z Ústavy SR (a Listiny základných práv a slobôd) aj odborné informácie o vyvlastnení a obmedzení vlastníckeho práva, ochrane súkromia pred odpočúvaním a antidiskriminačnom zákone, ktorý je (po Ústave SR) nosným právnym predpisom majúcim za cieľ brániť diskriminácii v akejkoľvek forme.

Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 29. 3. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko