Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zabezpečenie vzdialenej videokomunikácie účastníkov súdneho konania

Občan a štát

Služba umožní zúčastňovať sa súdneho pojednávania účastníkom súdneho konania z geograficky vzdialených lokalít, ktorých osobná prítomnosť na súdnom pojednávaní je obmedzená z relevantných dôvodov (vzdialenosť bydliska, imobilita, resp. hendikep pre dlhšie cestovanie, pobyt v zahraničí, v Ústave pre výkon trestu odňatia a pod.) . Služba prostredníctvom videokonferencie realizuje súdne úkony v rôznych lokalitách patriacich pod ministerstvo spravodlivosti a súdy, ako aj mimo nich (softvérový klient). Občan sa pre tieto účely bude dostavovať väčšinou na najbližšie pracovisko všeobecného súdu k jeho geografickej pozícii, resp. do priestorov uspôsobených pre videokonferenčné služby v ďalších organizačných zložkách pod ministerstvom spravodlivosti. Jeho autentifikáciu vykoná poverený zamestnanec súdu (vyšší súdny úradník, sudca a pod.) na vzdialenom mieste. Vzdialený súd bude zodpovedať aj za zákonnosť súdnych úkonov.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko