Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia

Občan a štát

Informácie o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí nájdete na Európskom portáli elektronickej justície.

Dátum poslednej zmeny: 7. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2016

Lokalita

  • Slovensko