Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Sprístupňovanie priebehu súdneho pojednávania tretím stranám

Občan a štát

Sprístupňovanie priebehu súdneho pojednávania tretím stranám

 Popis modulu:

Cieľom modulu Sprístupňovanie priebehu súdneho pojednávania tretím stranám je umožniť žiadateľovi požiadať o sprístupnenie online prenosu alebo nahrávky verejného súdneho pojednávania a následne prezentovať priebeh verejného súdneho pojednávania pre žiadateľov z radov laickej i odbornej verejnosti. Účelom je sprostredkovať náučné a výchovné aspekty z rozhodovacej praxe súdov.

 Čo umožňuje modul:

  • podanie žiadosti o sprístupnenie audiovizuálneho záznamu zo súdneho pojednávania
  • podanie žiadosti o sprístupnenie videokonferencie zo súdneho pojednávania
  • prevzatie nahrávky resp. url adresy pre online prenos

 Pre koho je určený modul:

  • laická a odborná verejnosť 

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

  • občiansky preukaz s certifikátom (EID),
  • čítačka EID a nainštalovaný software EID klient.

Ako použiť službu:

V prípade záujmu o sprístupnenie tejto služby je potrebné vyplniť formulár všeobecná agenda konkrétnej inštitúcie, ktorej adresujete žiadosť. Formuláre nájdete na portáli www.slovensko.sk. Vo vyhľadávacom poli „Názov inštitúcie, alebo úradu“ zadajte názov organizácie, na ktorú chcete formulár elektronicky odoslať.

Vo formulári v jednotlivých poliach uveďte nasledujúce informácie:

Predmet: G3- Sprístupnenie pojednávania tretím stranám

Text: V texte žiadosti uveďte dátum pojednávania, súd, na ktorom sa uskutočňuje pojednávanie, spisovú značku, predmet pojednávania, odôvodnenie žiadosti. Doplňujúce informácie, ktoré môžete uviesť sú miestnosť, sudcovia, forma úkonu. K formuláru žiadosti môžete pridať aj samostatné prílohy.

 

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko