Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Schvaľovanie jednotlivo dovezeného vozidla

Cestovanie a doprava

Postup pri schvaľovaní dovezeného vozidla upravuje zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podrobné infromácie týkajúce sa schvaľovania jednotlivo dovezeného vozidla nájdete na webe Jednotný informačný systém v cestnej doprave.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 10. 2015

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko