Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Evidencia motorových vozidiel

Cestovanie a doprava

Každé motorové vozidlo používané v premávke na pozemných komunikáciách musí byť evidované.

Medzi agendami týkajúcimi sa evidencie motorových vozidiel nájdete odborné informácie o:

  • osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla, vrátane informácií o:
  1. technickej a emisnej kontrole,
  2. stavbe a prestavbe vozidla,
  3. schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla,
  4. prideľovaní výrobných čísel podvozku, karosérie, motora,
  5. výmene neplatného osvedčenia o evidencii vozidla,
  • prihlasovaní vozidiel a zmenách v evidencii vozidiel,
  • vyradení vozidla z evidencie,
  • evidenčných číslach motorových vozidiel.

Informácie o evidencii vozidiel získate aj na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 12. 1. 2017
Dátum zverejnenia: 12. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko