Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Poskytovanie videokonferenčných služieb súdnictva

Občan a štát

Služba umožní skvalitniť služby pre občanov na kontaktných miestach súdov a CPP. Jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi občanom a pracovníkmi rezortu justície mimo súdnych pojednávaní, najmä pri poskytovaní poradenských a právnych služieb pracovníkov CPP a advokátov pracujúcich pro bono.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017