Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Občianske aktivity

Občan a štát

Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Občianske aktivity hrajú nezastupiteľnú úlohu v každej demokratickej spoločnosti. Medzi agendami týkajúcimi sa občianskych aktivít nájdete odborné informácie o zhromažďovacom, petičnom ale aj združovacom práve, ktoré je základným právom pre činnosť občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií. Rovnako tu nájdete aj informácie týkajúce sa referenda.

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 19. 1. 2018

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko