Ústredný portál verejnej správy

Centrá voľného času

Vzdelanie a šport

Pre správny vývoj dieťaťa je nevyhnutné nielen vzdelávanie, ale aj rozvíjanie jeho potenciálu v mimoškolskom čase. Na Slovensku majú deti možnosť sa zapojiť do mnohých aktivít centier voľného času, ktoré organizujú a zabezpečujú neformálnu výchovno-vzdelávaciu činnosť.


Zodpovedná osoba: prislúchajúce centrum voľného času

Doba prihlásenia: individuálne

  1. Kto zastrešuje centrá voľného času?
  2. Aktivity v centre voľného času
  3. Návštevníci
  4. Poplatky

Kto zastrešuje centrá voľného času?

Centrá voľného času môžu byť zriadené obcou, samosprávnym krajom, neziskovou organizáciou alebo súkromným subjektom.

Aktivity v centre voľného času

Tieto centrá poskytujú širokú paletu aktivít od umeleckých krúžkov, športových aktivít, turistických  klubov až po súťaže a olympiády. Záleží na jednotlivých centrách, čo môžu svojim návštevníkom ponúknuť. Ide hlavne o popoludňajší program pre deti a dospievajúcich, ale aj o letné tábory či medzinárodné projekty.

Návštevníci

Centrum voľného času navštevujú deti, mládež, dospievajúci a rodičia a dospelí do 30 rokov.

Poplatky

Poplatky, ktoré musí pri navštevovaní krúžkov platiť samotný žiak sa líšia podľa jednotlivých centier. 

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 6. 4. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

  • Slovensko