Ústredný portál verejnej správy

Výstavba

Bývanie

Na týchto stránkach nájdete praktické informácie o výstavbe a s ňou spojené životné situácie. Dozviete sa napríklad, kedy je potrebné navštíviť kataster nehnuteľností alebo ako sa stanovuje hodnota nehnuteľnosti a stavieb.

Dátum poslednej zmeny: 16. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 21. 1. 2019

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (hb)

Lokalita

  • Slovensko