Ústredný portál verejnej správy

Vycestovanie do zahraničia

Bývanie

Ak plánujete vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní je potrebné to hlásiť na ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo môžete využiť elektronickú službu.

Podľa zákona o hlásení pobytu občanov máte povinnosť ohlásiť vycestovanie do zahraničia, a to v prípade, že tam plánujete zotrvať viac ako 90 dní. Ohlásiť miesto a predpokladaný čas pobytu v zahraničí treba ešte pred vycestovaním na ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo cez elektronickú službu Centrálnej ohlasovne.

Elektronické ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí

Elektronická služba Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

 
Praktická rada
Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bolo podanie na prihlásenie na trvalý pobyt prostredníctvom elektronickej služby akceptované,  musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

 

 

Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom:

  • údaje žiadateľa budete mať predvyplnené podľa registra fyzických osôb (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo),
  • vyplníte adresu pobytu a vyberiete štát,
  • zadáte dátum ukončenie pobytu,
  • určíte osobu/osoby, za ktorú/é ohlasujete pobyt (v prípade, že chcete prihlásiť všetkých členov rodiny, vyberte možnosť „Rodina“, základné údaje budete mať predvyplnené),
  • podľa potreby priložíte:
    • súhlas manžela/manželky s ohlásením prechodného pobytu v zahraničí za seba a deti podpísané mandátnym certifikátom notára,
    • potvrdenie o návšteve školy (denná forma štúdia), podpísané mandátnym certifikátom notára, ak žiadate o potvrdenie pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov.

Formulár pri odosielaní podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia vám budú zasielané do vašej elektronickej schránky, ktorú máte zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania vám do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované budete mať uvedené v hlavičke správy.

Dátum poslednej zmeny: 10. 11. 2016
Dátum zverejnenia: 2. 3. 2016

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, aj
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko